05/06/2024
3.20K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Kế hoạch của mỗi người app coi phim miễn phí
Hee-seon, con gái duy nhất của Tập đoàn SUN, đi du lịch nước ngoài với Tae-seong, người mà cô kết hôn bí mật với gia đình Tae-seong, người đã bí mật âm mưu với Ga-eun, lên kế hoạch đánh cắp cổ phần của gia đình Hee-seon. Tuy nhiên, Tae-seong nghĩ ra một kế hoạch khác để ứng phó với tình trạng bệnh tình ngày càng trầm trọng của chủ tịch mà anh đã nghe được trong chuyến đi của họ. Giờ đây kế hoạch đó liên quan đến việc đối phó với Kang-han, một người bạn mà Tae-seong đã gắn bó bên cạnh Ga-eun. hơn kế hoạch.
Gợi ý liên quan
Video nổi bật
Bạn cũng có thể thích